Vi är engagerade i betrodda investeringsrådgivare

Börja

Fusioner och förvärv

Bebo Holding är ett gränsöverskridande M & A-företag med företagsledning med lång erfarenhet av rådgivning om fusioner, förvärv och avyttringar. Vi erbjuder service och uppmärksamhet på hög nivå i alla transaktioner, stora som små. Våra bankirer har relationer med tusentals kundföretag och finansiella köpare och har förmågan att identifiera de mest troliga och lämpliga parterna i en transaktion.

Service Planing

Vi erbjuder följande tjänster:

Vi tillhandahåller omfattande M&A-rådgivningstjänster för en mängd olika transaktionstyper

  • Fusionsmeddelanden
  • Granskningar av strategiska alternativ
  • Allmänna råd
  • Råd till aktiva aktieägare
  • Återköp av aktier

Fördelarna med tjänsterna

Vi är en del av väven i de branscher vi bedriver. Som ett globalt M&A-investeringsbankrådgivningsföretag levereras våra tjänster av ett team av erfarna seniorbankirer som har ägnat sin karriär åt att utveckla djupa professionella relationer och utveckla djupgående kunskap om företag, trender och insikter som är relevanta för våra kärnfokusområden.

Tjänsteanalys

Vi betjänar köpare och säljare genom att tillhandahålla djupgående strategisk och ekonomisk analys, identifiera optimala potentiella transaktionspartners, utveckla kreativa affärsstrukturer och förhandla fram komplexa transaktionsvillkor.

WhatsApp chat