Vi är engagerade i betrodda investeringsrådgivare

Börja

Strategi och affärsplaner

Vårt mål är att förstå din vision och samarbeta med dig för att låsa upp de spärrar som hindrar dig från att uppnå dina affärsmål. Vi bedömer företagets nuvarande beredskap och ger en översikt över dess styrkor och områden med svaghet, så att vi effektivt kan rikta våra råd. Från att fungera som en ad-hoc "sounding board" till vanliga möten för att diskutera och granska ekonomiska resultat, budgetar och specifika projekt, kommer du att dra nytta av personlig service som uppfyller dina behov.

Service Planing

Planering och strategi

Vårt utbud av rådgivningstjänster inkluderar:

  • Rådgivning avseende aktieägaravtal och lån
  • Råd om företagsgruppsstrukturer
  • Assistance med företagsekonomi
  • Successions- och exitplanering
  • Analys och utvärdering av strategiska alternativ

Tjänstefördelar

Vårt mål är att vara en värdefull kreativ resurs för alla våra kunder, och vi tror att det bästa sättet att uppnå detta är att erbjuda skräddarsydda lösningar som är anpassade för varje enskild kund och deras speciella situation.

Tjänsteanalys

Vi kan hjälpa dig att navigera i labyrinten med alternativa affärsenhetsalternativ och bestämma det mest fördelaktiga sättet att driva ditt företag.

WhatsApp chat