Salome

Director

Jimsher

Farm Manager

Ingemar

Consultant

Rusdan

(R&D)

Romani

Technical operator

Irma

Administrator

Hjälper över 30 företag i Georgien